Gmina Gidle
wtorek 11 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Iga, Mira
BIP

Strona główna » Urząd gminy » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

wielkość tekstu:A | A | A

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

 1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 2. przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 4. przyjmowanie oświadczeń o wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
 5. przyjmowanie oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
 6. wydawanie zaświadczeń do związków wyznaniowych w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi,
 7. współpraca ze związkami wyznaniowymi w celu rejestracji małżeństwa wynikającego z porozumienia konkordatowego,
 8. rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 9. prowadzenie skorowidzów do aktów stanu cywilnego,
 10. wydawanie odpisów z aktu stanu cywilnego,
 11. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
 12. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą,
 13. odtwarzanie i ustalanie treści aktów,
 14. transkrypcja aktu sporządzonego za granicą,
 15. powiadomienie sadów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
 16. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
 17. prowadzenie spraw z placówkami konsularnymi w zakresie aktów stanu cywilnego,
 18. przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg oraz akt zbiorowych,
 19. wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego i zapewnienie materialnych warunków działania,
 20. przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego,
 21. prowadzenie statystyki, wykonywanie miesięcznej sprawozdawczości z ruchu naturalnego ludności,
 22. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 23. Sprawy ewidencji ludności w tym zwłaszcza:
 24. prowadzenie ewidencji ludności,
 25. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowań,
 26. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały, czasowy do 2-mcy i wyżej 2- miesiące i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 27. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego cudzoziemców,
 28. zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart KOM, spraw związanych z systemem PESEL,
 29. prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji ludności,
 30. sporządzanie list i zestawień ludności zgodnie z potrzebami,
 31. prowadzenie dokumentacji związanej z wojskowym obowiązkiem meldunkowym,
 32. prowadzenie i bieżąca aktualizacja kartoteki alfabetycznej mieszkańców,
 33. udzielanie informacji adresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
 34. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.
 35. Sprawy dowodów osobistych, w szczególności:
 36. przyjmowanie i opracowywanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości,
 37. wydawanie dokumentów tożsamości,
 38. prowadzenie i aktualizacja rejestrów wydanych dokumentów tożsamości,
 39. prowadzenie i aktualizacja kartoteki dowodów osobistych,
 40. prowadzenie rozliczeń formularzy z systemu wydawania dowodów osobistych,
 41. przekazywanie danych z opracowywania dokumentów tożsamości do komórki ewidencji ludności.
 42. Sprawy wojskowe i związane z powszechnym obowiązkiem obrony, w szczególności:
 43. prowadzenie rejestracja przedpoborowych z terenu gminy, wzywanie ich do rejestracji, zatwierdzanie wykazu przedpoborowych prowadzenia rejestru przedpoborowych, przekazywanie sprawozdań z wyników rejestracji wojewodzie, prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji,
 44. zatwierdzanie i prowadzenie listy poborowej, współudział w przeprowadzeniu poboru, wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją lekarską lub oborową,
 45. prowadzenie i aktualizowanie danych z poboru listy poborowej,
 46. prowadzenie postępowania administracyjnego odnośnie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru,
 47. przyjmowanie podań o odroczeniu służby wojskowej
   
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 2
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Gidle Władze Gminy dominikanie Ekologia Powiat Radomszczański Inwestycje Gminne Gospodarka Samorząd Akty prawne dozynki Projekty Unijne Urząd Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.