Gmina Gidle
niedziela 24 stycznia 2021 r., imieniny obchodzą: Rafała, Franciszka
BIP

Strona główna » Informator » Pomoc społeczna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach

wielkość tekstu:A | A | A

INORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 01.IX.2005r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach będzie głównym podmiotem realizującym świadczenia rodzinne dla mieszkańców Gminy.


Od 01.IX.2005 roku rozpoczyna się nowy okres przyznawania świadczeń rodzinnych:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo
 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z 2004 roku w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego. W okresie od 1 IX 2005r. do 31.VIII 2006r. zasiłki rodzinne przyznają i wypłacają:

* Pracodawcy zatrudniający w dniu 31.VII.2005r. co najmniej 20 pracowników przyznają i wypłacają:

 • zasiłki rodzinne
 • dodatki z tyt. urodzenia dziecka
 • dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
 • zasiłki pielęgnacyjne jeśli wnioskodawca tylko o te świadczenia się ubiega.

UWAGA !

W przypadku gdy pracownik takiego zakładu ubiega się o dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz o dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wniosek o świadczenia rodzinne musi już złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla wszystkich pozostałych osób wypłaca:

 • zasiłki rodzinne oraz wszystkie dodatki do zasiłków rodzinnych
 • zasiłki pielęgnacyjne
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • zaliczki alimentacyjne

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko, ma zasądzone alimenty na dziecko, a osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku i egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna może starać się o zaliczkę alimentacyjną. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. Wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych będzie można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach od 15.07.2005r

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 2
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Akty prawne dozynki Gidle dominikanie Gospodarka Projekty Unijne Ekologia Inwestycje Gminne Urząd Gminy Samorząd Gmina Władze Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.