Gmina Gidle
niedziela 17 stycznia 2021 r., imieniny obchodzą: Antoniego, Jana
BIP

Strona główna » Aktualności » Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

wielkość tekstu:A | A | A

Stypendium szkolne może otrzymać osoba, której dochód na jednego członka rodziny  nie przekracza 514 złotych oraz zostanie spełniona, co najmniej jedna z następujących przyczyn: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wystąpienie powyższych przyczyn należy udokumentować, tj.:

  • w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby – orzeczeniem lekarskim o stopniu niepełnosprawności lub kartą choroby;
  • w przypadku bezrobocia – zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy;
  • w przypadku rodzin niepełnych – orzeczeniem o rozwodzie lub aktem zgonu;
  • w przypadku alkoholizmu/narkomanii – orzeczeniem lekarskim lub zaświadczeniem   o skierowaniu na leczenie odwykowe;
  • wielodzietność tj. troje lub więcej dzieci.

Zasiłek szkolny jest to jednorazowa pomoc, o którą można się ubiegać w ciągu 2 miesięcy  od dnia wystąpienia zdarzenia: pożaru, klęski żywiołowej, nagłej i ciężkiej choroby (ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) lub w wypadku śmierci (rodzica, prawnego opiekuna ucznia).

Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku osób zatrudnionych należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów* netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Jeżeli rodzice podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie należy dostarczyć dowód wpłaty składki na KRUS za III kwartał 2016 r. (w celu pomniejszenia dochodu).

Jeżeli rodzice /rodzic/ są na rencie lub emeryturze należy doręczyć odcinek renty, emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku oraz dokument informujący o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

Jeżeli rodzice /rodzic/ są bezrobotni i pobierają zasiłek należy doręczyć stosowne zaświadczenie  o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku z Powiatowego Urzędu Pracy.

Jeżeli rodzice /rodzic/ są bezrobotni bez prawa do zasiłku należy również doręczyć zaświadczenie  z Urzędu Pracy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Jeżeli rodzice /rodzic/ uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, składają zaświadczenie o formie opodatkowania wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o wysokości dochodów.

Formularze wniosków będą dostępne w sekretariacie oraz w holu Urzędu Gminy od dnia

8 sierpnia 2016 r.

Kompletnie wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  pok. 9 w terminie od 1 września do 15 września 2016 roku (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2016 r.).

* Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku    lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło  ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu                    w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 /Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  DZ.U.2016.930/                                         

 

 

 

 

czytano: 1082 razy

źródło: gidle.pl

data dodania: 01 sierpnia 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

  • 16.7%
  • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

dozynki Gospodarka Akty prawne dominikanie Powiat Radomszczański Projekty Unijne Ekologia Gidle Gmina Władze Gminy Inwestycje Gminne Urząd Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.