Gmina Gidle
sobota 16 stycznia 2021 r., imieniny obchodzą: Marcelego, Włodzimierza
BIP

Strona główna » Aktualności » Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

wielkość tekstu:A | A | A

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Pławnie i w Gidlach odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych placówki. Do Publicznego Przedszkola w Pławnie/Gidlach przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Gidle.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata,
 4. niepełnosprawność kandydata,
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Dziecko obojga rodziców /opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym albo dziecko rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą ( w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiującego w systemie stacjonarnym 10 pkt.
 2. Dziecko z rodziny, w której jeden rodzic /opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym -2 pkt.
 3. Uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Gidle w tej samej lokalizacji -2 pkt.
 4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jego rodziców - 6 pkt.
 5. W sytuacji kiedy liczba zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali tą samą ilość punktów, jest większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosku.
 6. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola można przyjąć dziecko, które na dzień 1 września 2018r. ukończy 2,5 roku.
 7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Gidle mogą być przyjęci do przedszkola , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Gidle przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne , zgodnie z pkt. 2-5.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

L.p.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

12.02.2018r. -

23.02.2018r.

04.06.2018r.-

08.06.2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2018r.-

28.02.2018r.

11.06.2018r.-

13.06.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów nie zakwalifikowanych

26.03.2018r.

14.06.2018r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.03.2018r.-

29.03.2018r.

15.06.2018.-

19.06.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2018r.

20.06.2018r.

W nieprzekraczalnym terminie od 25 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. rodzic/prawny opiekun dziecka zawiera z dyrektorem Publicznego Przedszkola w Pławnie/w Gidlach „Umowę świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego”, która stanowi podstawę ostatecznego przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. W przypadku kiedy rodzic nie podpisze umowy w ww. terminie uznaje się, że rezygnuje z usług przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

Składanie wniosków

Rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Pławnie/Gidlach wraz z załącznikami.

„Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Pławnie” można otrzymać

w siedzibie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej www.ppplawno.szkolnastrona.pl ,

„Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Gidlach” można otrzymać

w siedzibie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej www.przedszkolegidle.szkolnastrona.pl

lub ze strony www.gidle.pl

Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia , oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

czytano: 581 razy

źródło: gidle.pl

data dodania: 09 lutego 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

dozynki Gospodarka Ekologia Projekty Unijne Akty prawne Urząd Gminy Inwestycje Gminne Powiat Radomszczański Władze Gminy dominikanie Gidle Gmina
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.